Zaključivanje vansudskih nagodbi sa Gradom

Po pozivu gradonačelnika Zenice za zaključivanje vansudskih nagodbi sa Gradom Zenica, a na osnovu pravomoćnih presuda i izvršnih predmeta, u kojima su građani tužioci ili povjerioci, a Grad Zenica po tim predmetima dužnik, Gradskom pravobranilaštu javila su se ukupno 134 sugrađana. Ovo nam je potvrdio Zlatko Osmanović,gradski pravobranilac iznoseći da sa 4 ili 5 građana već je lani sklopljen vansudski sporazum, a isto toliki broj prijavljenih neće imati pravo na vansudsku nagodbu, jer nemaju pravomoćnu presudu, niti su povjerioci u izvršnom postupku.Za zaključivanje vansudkih nagodbi po ovom pozivu bila su tri uslova i to da se građani potražioci odreknu ili dijela glavnog duga, dijela ukupnih troškova postupka ili pak ukupne zakonske zatezne kamate na glavnicu. Što se tiče glavnice koju Grad duguje prijavljenima za vansudske nagodbe bez troškova parničnog izvršnog postupka ukupna cifra je 923.244 KM.U daljoj proceduri biće sačinjen raspored za potpisivanje vansudskih nagodbi i isplate, a prednost će imati oni koji su se odrekli dijela glavnice, dok će ostali povjerioci biti pozvani redoslijedom od najstarijeg datuma izvršnog rješenja pa nadalje.   (V.J.)

Share