Zaključci sa sjednice Vlade ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 43. sjednici, primila k znanju Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici i Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko–dobojskog kantona za 2015. godinu te usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć za 2015. godinu. Sva tri izvještaja su ocijenjeni kao pozitivni i te su upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.
Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu donesen je Zaključak o odobravanju utroška sredstva za kapitalna ulaganja za period januar-mart 2016. godine u iznosu 156.267,20 KM a koristit će se za kupovinu poslovnog prostora za potrebe Općinskog suda u Visokom.
Na prijedlog Ministrstva za boračka pitanja doneseni su zaključci o odobravanju sredstva za stambeno zbrinjavanje, i to: 4000,00 KM Fatimi Mahmutagić iz Maglaja, 10.000,00 KM Čabrić Nedžadu iz Doboj-Juga,70.000,00 KM Ćosić Ismetu iz Zenice, 5.998,00 KM Ramić Nermini iz Breze, po 3.000,00 KM Samiru Sejdiću i Muhidinu Dugaliću iz Tešnja.
Vlada je danas donijela Zaključak o odobravanju novčane pomoći PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići putem JU Centar za socijalni rad Zavidovići,u iznosu od 40.000,00 KM na ime jednokratne pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera.Zaključak je donesen s ciljem pružanja pomoći u prevazilaženju teške socio-ekonomske situacije u kojoj su se našli radnici injihove porodice.

 
Press služba

Share