Zaključci IO Nogometnog saveza ZDK

Izvršni odbor nogometnog saveza ZDK održao je redovnu sjednicu 27.10.2016.godine, na kojoj se pored ostalog razmatrala informacija o takmičenju od I do VIII  Kantonalne i omldinskih liga, informacija o sudjenju, izvještaj sa Turnira pionirskih reprezentacija, organizacija edukacije za nove delegate na utakmicama i odluka o novčanim disciplinskim kaznama za sve učesnike u takmičenju.Poseban akcenat stavljen je na organizaciju i provodjenje takmičenja na ligama kojim rukovodi Savez, pri čemu su konstatovani određeni problemi u klubovima koji nisu odigrali utakmice, sa razlozima koji se uglavnom ne mogu smatrati opravdanim. Evidentan je problem odustajanja klubova od takmičenja.U cilju prevazilaženja ovakvog trenda i uspostavljanja bliže saradnje, zakazan je sastanak sa predstavnicima klubova Kantonalne i omladinskih liga NSZDK, 02.11.2016.godine u prostorijama Saveza, kojim će predsjedavati predsjednik, Muhamed Begagić.   (M.P.)

 

io-zdk-b

Share