Zahtjev za okolinsku dozvolu za Zmajevac-Franca

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma obratio se investitor „Zmajevac-Franca“ d.o.o. Zenica sa zahtjevom za izdavanje okolinske dozvole za objekat-klanje papkara, rasjecanje trupova i skladištenje mesa u naselju Perin Han u Zenici. Radi se o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i ne mogu biti pušteni u rad bez okolinskih dopuštenja (Sl.novine Federacije BiH“ br.19/04).
U skladu sa čl. 36. i 37. Zakona o zaštiti okoliša ( Sl. novine Federacije BiH“ br. 33/03 i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (sl. novine Federacije BiH“ br. 38/09) nadležno ministarstvo javnosti daje na uvid Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjivanje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljim tehnikama za postrojenja „Zmajevac-Franca“ d.o.o. Zenica.
Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u roku od 15 dana.
Dokumentacija-zahtjev za izdavanje okilinske dozvole postavljena je na web stranici Federalnog ministartsva okoliša www.fmoit.gov ba-link-/ javna rasprava .
Uvid u zahtjev može se izvršiti i u Službi za komunalne poslove i okoliš Grada Zenica i na službenoj stranici Grada Zenica (www.zenica.ba)

Press Grada Zenica

 

foto:Almygradnja.ba

Share