Zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o komunalnim taksama

Vladi Zeničko-dobojskog kantona su se obratili vijećnici Gradskog vijeća Grada Zenice Snage centra (Šabani Adnan, Fetahagić Kenan, Aldobašić Sanjin, Alibašić Sanja, Đenan Dedić i Sabina Delić) i vijećnici stranke A-SDA (Isak Rusmir i Keleštura Mensud) te grupa priređivača igara na sreću u odvojenim zahtjevima za pokretanje postupka ocjene ustavnosti Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama Grada Zenice, pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.

U podnesenim zahtjevima traži se da Zeničko-dobojski kanton, kao jedini ovlašteni za podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti propisa koje su donijele kantonalne, gradske ili općinske vlasti, a shodno odredbama Ustava Federacije BiH član IV.C.10.2.“d) u kojoj se navodi da Ustavni sud na zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li je neki predloženi ili usvojeni propis koji je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine,“ pokrene postupak pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine o usklađenosti navedene odluke sa odredbama Ustava.

Podnosioci zahtjeva navode da predmetna Odluka nije u skladu sa Ustavom i da je niz takvih odluka donesenih u drugim općinama pred Ustavnim sudom ocijenjeno kao neustavne.

 

Press služba

Share