VM BiH-Pregovori za projekat Plava voda

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu za Projekat Regionalni vodovod Plava voda između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 11 miliona eura.Projekat će osigurati dugoročno, kontinuirano i kvalitetno vodosnabdijevanje za pet općina,  i to za Travnik, Zenicu, Novi Travnik, Vitez i Busovaču, od čega će korist imati oko 250.000 stanovnika ovih općina te privrednici u ovom dijelu BiH. Evropska banka za obnovu i razvoj daje zajam Bosni i Hercegovini u iznosu od 11 miliona eura, s rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda i povoljnu EURIBOR kamatu s alokacijom na Federaciju BiH.  (Š.B.)

 

Share