Vlada ZDK utvrdila Prijedlog budžeta

Vlada Zeničko-dobojskog kantona uputila je u skupštinsku proceduru prijedlog budžeta za tekuću godinu.
Budžet je projiciran na iznos od 275,6 miliona maraka i veći je za 2,18 posto, u odnosu na prošlogodišnji. Kreiran je na način da obezbijedi balans između prihoda i rashoda pri realizovanju ustavnih funkcija kantona.Planirani rashodi, u kojima su najveća stavka plate i naknade za uposlene, koje čine 60 posto ukupnog budžeta, veći su od prošlogodišnjih za 2,65 posto, pored ostalog i zbog dospijeća vanjskog duga od 5,2 miliona maraka.   (federalna.ba)

Share