Vlada ZDK utvrdila Prijedlog budžeta

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 41. sjednici, utvrdila Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 285.225.000 KM i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Na današnjoj sjednici je utvrđen i Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.
Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.
Danas je Vlada donijela Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je donijela odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama statuta JU Kantonalna bolnica Zenica.
Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donesen je Zaključak o odobravanju utroška sredstva sa pozicije “Tekući transfer za sport“ za period januar –mart 2016. godine u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM kao i zaključak o davanju saglasnosti za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“ za period januar –mart 2016. godine u iznosu od 465.111,00 KM.     (Pres služba)

 

vlada b

Share