Vlada ZDK-Utvrđen Nacrt budžeta

Vlada Zeničko dobojskog kantona je na jučerašnjoj sjednici utvrdila Prijedlog izmjena budžeta za 2015. godinu,Nacrt budžeta za 2016. godinu,kao i Prijedlog Zakona o izvršavanju budžeta za narednu godinu.
U odnosu na planirane prihode od 275.593.975 KM,rebalans ovogodišnjeg budžeta podrazumijeva uvećanje na 278.363.656 maraka,što je povećanje za 2.769.681 marku,ukazao je ministar finansija Andrej Kajić.
Prema njegovim riječima,ukupni rashodi nakon rebalansa su na iznosu od 275.023.653 marke,čime se iskazuje suficit od oko 3,3 miliona maraka.
Prema Nacrtu budžeta za 2016 godinu,koji je usvojen,planirani su ukupni prihodi od 282.571.600 maraka.
Ukupni rashodi planirani su na iznos od 282.471.600 maraka,a iznos od 100.000 predviđen je za saniranje deficita iz ranijeg perioda.
-Prema projekcijama budžeta za narednu godinu može se ocijeniti da je ovaj dokument dijelom i razvojni i socijalni,izjavio je kantonalni premijer,Miralem Galijašević.
-Osnovni cilj je ne proizvoditi deficit i održati likvidnost,pri čemu će primanja u 2016. godini ostati na dostignutom nivou,što znači bez umanjena,dodao je Galijašević.
Vlada ZDK će naredne godine nastaviti sa praćenjem programa mjera štednje,a jedna od značajnih planiranih aktivnosti je smanjenje materijalnih troškova,posebno školskih objekata,kroz projekte energetske efikasnosti.   (Š.B.)

Share