Vlada ZDK spremna pomoći malinarima

Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatrala je informaciju o stanju u malinarstvu, a u kontekstu otkupa malina s obzirom da je Zeničko-dobojski kanton, sa oko 3500 proizvođača malina i oko 650 hektara zasada maline lider u malinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada je iskazala spremnost da, kao što je uradila i prošle godine, participira u subvencioniranju proizvođača kao i otkupljivača malina.

Zeničko-dobojski kanton je u 2016. godini isplatio poticaje malinarima u iznosu od 600.000,00 KM.

Premijer ZDK Miralem Galijašević pozvao je Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i općine da zajedno sa malinarima nađu rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo malinara i otkupljivača kako bi se zaštitili i sačuvali malinarstvo u Zeničko-dobojskom kantonu.

Share