Vlada ZDK o kolektivnom ugovoru

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 75. sjednici održanoj 27.10.2016. godine, donijela Odluku o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora  za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovlaštenje za potpisivanje istog.Ovim je Vlada Zeničko-dobojskog kantona jasno izrazila opredjeljenje za socijalni dijaloga sa reprezentativnim predstavnicima granskih sindikata po pitanju zaključivanja kolektivnih ugovora.Potpisivanje navedenog Kolektivno ugovora očekuje se u narednim danima u Vladi FBiH.

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Share