Vlada ZDK o KGF i Zakonu o socijalnoj zaštiti

Vlada Zeničko dobojskog kantona će reaktivirati Kreditno-garancijski fond kao instrument usmjerenog ekonomskog razvoja,potvrdio je danas premijer,Miralem Galijašević.
Ovaj Fond,formiran 2018. godine,zajedno sa IK bankom Zenica,do sada je plasirao 24 kredita,ali u posljednjih godinu dana nijedan,pri čemu je na raspolaganju ukupan iznos oko 1,5 milion maraka. Maksimalan iznos kredita je do 100 hiljada maraka,na otplatni period od 4 godine,uz druge povoljne uslove,među kojima kamatnu stopu od 2,67 posto. Ostavljena je mogućnost da se putem Fonda kreditiraju i projekti iz oblasti poljoprirede.
……………………………………………………………………………………………………………..
Osobe preko 65 godina starosti,koji primaju naknadu za tuđu njegu i pomoć,svoja će prava ubuduće ostvarivati na federalnom nivou,što je logičan slijed nakon presude Ustavnog suda,najavio je Nurđehan Šahinović,ministar za rad,socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi ZDK.
-Vlada je razmatrala i prihvatila izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na ovu kategoriju,kazao je Šahinović,naglasivši da će njihove naknade prelaskom na federalni nivo biti duplo veće.
Na području ZDK je 1.300 lica iz ove kategorije.
-Budžetom predviđena 2 miliona maraka za naknade bit će preraspoređena unutar Ministarstva za druge namjene.
Do prelaska na federalni nivo,naknade će biti isplaćivane iz kantonalnog budžeta,što znači da ne bi trebalo biti zastoja u ostvarivanju ovog prava.  (Š.B.)

Share