Vijeće o radu Javnih preduzeća

Zeničko gradsko vijeće razmatralo je danas izvještaje javnih preduzeća i usvojilo u nacrtima dvije odluke koje će gradskoj upravi obezbijediti uspostavljanje takozvanog socijalnog stambenog fonda, namjenjenog zbrinjavanju bivših korisnika kolektivnog smještaja, osobama od interesa Grada i mladih bračnih parova. Najveću pažnju vijećnika zaokupio je Izvještaj o radu Javnog preduzeća Tržnica, jer je u toku rasprave, vijećnik SBB-a, Sedin Fejzić, izrazio sumnju u regularnost prikazanih podataka, prvenstveno o pozitivnoj dobiti ovog preduzeća, koja je po njegovom mišljenju, mnogo veća od 26 hiljada maraka, koliko je prezentovano vijećnicima. O radu javnih preduzeća, čiji su izvještaji prihvaćeni, vijećnici su uglavnom govorili pozitivno.  (S.S.)

Share