Veliki interes za rad u policiji

Na javni oglas za prijem stotinu policijskih službenika u MUP ZDK prijavilo se oko 1.100 kandidata, a nakon eliminisanja onih, koji nisu ispunjavali pojedine formalne uslove propisane konkursom, u dalju proceduru upućeno je njih oko hiljadu, pojašnjava Senaid Hasić, predsjednik Komisije za provedbu ovog javnog oglasa u kantonalnom MUP-u.
U sklopu testiranja kandidata ovih dana je u toku mjerenje njihove tjelesne težine i visine, nakon čega slijedi provjera njihovih motoričkih sposobnosti, zatim test općeg znanja i na kraju intervjui.
– U cilju postizanja veće transparentnosti,ove godine cijeli proces se snima kamerama, a kandidati su zavedeni pod šiframa, po kojima će njihovi pojedinačni rezultati dalje biti objavljivani na oglasnoj tabli na ulazu u zgradu MUP-a, kao i na našoj veb stranici, ističe gospodin Hasić, navodeći da su ovaj put i mediji pozvani da prate cijeli proces provođenja ovog javnog oglasa.    (V.J.)

 

MUP b MUP a

Share