Vanjsko uređenje azila

Gradska uprava Zenice odabrala je najpovoljnijeg izvođača za radove na vanjskom uređenju azila za napuštene životinje a u postupku javne nabavke kao najpovoljnija ponuda izabrana je ona Konzorcija Komgrad Ze i preduzeća Almi transport Zenica sa ponuđenom cijenom 61.115 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Pored izabranog konzorcija svoje ponude dostavila su još dva preduzeća AGI Konjic i TKM  Zenica.  (S.H.)

 

 

 

Share