Utvrđene izmjene zakona kojim se akcize povećavaju za 0,15 KM

Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UO UINO) BiH usvojio je jučer Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH po kojima se povećava akciza na naftu i naftne dervite te biogorivo i biotečnost za 0,15 KM po litru.

Uz ove zakonske izmjene u oblasti akciza, UO UINO usvojio je i nacrte o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda te Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja.

Prema nacrtu jučer usvojenih zakonskih izmjena i dopuna, sredstva od povećanih akcize u iznosu od 0,15 KM bit će uplaćena na namjenske račune i podračune namijenjene za izgradnju autocesta i cesta, saopćeno je nakon sjednice UO UINO.

Nacrti zakona bit će upućeni u dalju proceduru usvajanja u Vijeću ministara BiH, a nakon toga i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić rekao je novinarima, nakon sjednice UO UIO u Sarajevu, da je Upravni odbor UIO-a utvrdio je tekst zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama identičan tekstu koji je usvojio Dom naroda parlamenta BiH.  

Naveo je da taj zakon nema dovoljan nivo transparentnosti, jer, kako kaže, nema jasnu namjenu utroška sredstava prikupljenih od akciza za izgradnju auto-puteva, te da s toga za njega nije prihvatljiv.

Zvizdić smatra da da ne postoji Prijedlog zakona o akcizama koji je validan i u Domu naroda jer nije usvojen u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine i time gubi validnost.

“Prema informacijama kojima ja raspolažem, ne postoji nikakav fantomski Prijedlog zakona, kako se to pokušava predstaviti, nego je riječ o različitim varijantama jednog člana Prijedloga zakona koji bi trebalo da na transparentan način definiše raspodjelu sredstava”, rekao je Zvizdić.

On je dodao da je ideja o povećanu akciza nastala zbog potrebe izgradnje auto-puta i puteva u BiH i zbog novog institucionog ciklusa.

“Ono što svi traže jeste da to bude jasno naznačeno u Prijedlogu zakona koji će ići dalje prema Savjetu ministara i dalje u parlamentarnu proceduru”, rekao je Zvizdić, ističući da za Savjet ministara neće biti prihvatljivo da ne bude jasno naznačena namjena utroška sredstava.

On smatra da će Zakon, ukoliko bude transparentan i sa jasnom namjenom utroška sredstava, imati dovoljan broj glasova za usvajanje.

“Upravo je završio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanja i taj zakon što je usvojen za mene nema dovoljan nivo transparentnosti, jer nema jasnu namjenu korištenja akciza za izgradnju auto-puteva i takav neće biti prihvatljiv”, dodao je Zvidzić. (izvor: agencije)

Share