Utrošak poticajnih sredstava Ministarstva privrede

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su finansijska sredstva za realizaciju Programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima).

Nakon provedene propisane procedure, krajem 2016. godine, na prijedlog Ministarstva za privredu Vlada Kantona donijela je odluke o dodjeli sredstava za sljedeće poticaje:

  • Za subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti,
  • Za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanje djelatnosti tradicionalnih i starih zanata,
  • Za subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekat,
  • Za subvencioniranje projekata komora i udruženja iz oblasti privrede,
  • Za subvencioniranje troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima, te
  • Za subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata.

Ovim  su stvoreni uslovi za alokaciju sredstava korisnicima, u ukupnom iznosu od cca 1,1 milion KM . Ministarstvo finansija je (7.3.2017. godine) isplatilo preostali poticaji Ministarsva za privredu, u ukupnom iznosu od cca 810.000,00 KM.

Nadamo se da će ova refundacija korisnicima poticaja biti dodatni impuls za novo zapošljavanje, razvoj i sveukupni napredak privrede u  Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Ministarstvo za privredu

Share