Usvojen rebalans budžeta za 2015. godinu

Sa 24 za,bez protiv i 10 suzdržanih,Skupština Zeničko dobojskog kantona je na današnjoj,ponovljenoj 23. sjednici,nako šire rasprave usvojila rebalans ovogodišnjeg budžeta u iznosu od oko 278 miliona konvertibilnih maraka. Uvodno obrazloženje iznio je ministar finansuija Andrej Kajić istakavši da je u odnosu na plan,budžet uvećan za oko 3 miliona maraka. Razlog za rebalans je između ostalog i nedavna uplata sredstava od oko 780 hiljada maraka prodajom imovine Velepromet Visoko,pri čemu će dio sredstava,oko 245 hiljada maraka, biti namijenjen za uvezivanje radnog staža za 33 radnika. U nastavku rada Skupštine ZDK na razmatranju je Nacrt budžeta za 2016. godinu,zacrtan na 282 miliona maraka. Budžet ima stabilizirajući karakter,cijene u Vladi.  (Š.B.)

Share