Usluge savjetovališta i vakcinacije

Zbog kontinuiranog poboljšanja kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga,te prepoznatih potreba roditelja,iz Javne ustanove Dom zdravlja Zenica obavještavaju korisnike da će u Predškolskom dispanzeru usluge „Savjetovališta i vakcinacije“ moći dobiti svaki radni dan od 9 do 17 sati počevši od 1. aprila.2016. godine.  (S.H.)

Share