Monografija radova Murata Jašarevića

Internacionalni majstor fotografije iz Zenice,Murat Jašarević nedavno je dobio reprezentativnu monografiju koja predstavlja presjek njegovih najuspješnijih radova u četiri decenije bavljenja umjetničkom fotografijom.

Murat Jašarević za život je zarađivao u svojoj poznatoj fotografskoj radnji u Zenici.Njegova prava strast bila je umjetnička fotografija u kojoj je međunarodno verifikovan kao majstor.Građu za ovu retrospketivu pripremio je prije deset godina.U to vrijeme,kaže,nije bilo zainteresovanih finansijera za ovakvu publikaciju i zato je cijelu građu sačuvao u elektronskoj formi.Čekanje se,kaže,isplatila.

Konceptualno,ova je knjiga podijeljena u dvije cjeline.Jašarevićev monohromatski,dakle crno-bijeli i kolor ciklus.Primjetno je,prelistavajući knjigu da je ovaj umjetnik od početaka više naginjao pejsažnoj fotografiji,iako je i drugim formama bio uspješan,i da je tu dao najimpresivnije radove.Kao mladom fotografu,kaže Murat, rekli su mi da se u pejsažu ne može dati ništa novo i upravo to mi je bilo izazov.

Murat Jašarević ima spremnu građu i za drugi tom svoje retrospektive.Radi se o fotografijama koje su proteklih deset godina objavljivanje na izložbama „Eden Bosnia“ i „Bosanski stećak“.

Fotomonografija o djelu Murata Jašarevića ove će jeseni imati svoju zasluženu zvaničnu i svečanu promociju u Muzeju grada Zenice.        (D.T.)

 

Share