Uskoro okolišna dozvola za ArcelorMittal Zenica

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i direktor Fonda za zaštitu okoliša Fuad Čibukčić su, nakon jučerašnjeg sastanka sa  predstavnicima nevladinog sektora i međunarodnih institucija, poručili da će ova dragocjena saradnja doprinijeti Federalnoj vladi u rješavanju aktuelnih pitanja iz sektora okoliša.
– Do sada sam u donošenju nekoliko prioritetnih odluka konsultirala eksperte iz nevladinog sektora, koji su mi dosta pomogli da donesem najpravičnije i najbolje odluke za građane Federacije BiH,kazala je Đapo.
Predstavnici Eko foruma iz Zenice aktivno su uključeni u donošenju Jedinstvene okolinske dozvole za Arcerol Mittal.
Federalna ministrica istakla je da je nadležna federalna komisija sa predstavnicima Grada Zenica i Arcerol Mittala usaglasila sva sporna pitanja, te da će veoma brzo izaći s tom okolišnom dozvolom za ovu kompaniju.
Predstavnik Eko foruma Samir Lemeš istakao je kako su prezentirali konkretne prijedloge za uvođenje indeksa kvaliteta zraka.
(fbihvlada.gov.ba)

Share