Upozorenje CZ zbog topljenja snijega i leda

Usljed porasta vanjskih temperatura  došlo  je do otopljavanja snijega i leda.  Na pojedinim dijelovima rijeke Bosne, na širem području grada Zenica nagomilane sante leda stvaraju brane, zbog čega postoji opasnost od izlijevenja rijeke Bosne i ugrožavanja sigurnosti ljudi i njihove imovine. Upozoravamo građane koji se nalaze u blizini ovakvih mjesta da se pobrinu za svoju sigurnost i sigurnost svoje imovine. U slučaju potrebe građani se mogu  obratiti Službi civilne zaštite pozivom na broj 123. Služba civilne zaštite prati stanje na terenu i u stalnoj je vezi sa Kantonalnom upravom civilne zaštite i Federalnim operativnim centrom.

 

OPERATIVNI CENTAR

SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE

Share