UNZE predstavljen maturantima Jajca

Jajački maturanti, budući brucoši u Jajcu imali priliku upoznati se sa aktivnostima i radom Univerziteta u Zenici koji baštini tradiciju visokog obrazovanja dugu gotovo šest decenija.  Univerzitet u Zenici sa studijskim programima predstavili su Dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić, Dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Alaudin Brkić i Prorektor za nastavu i studentska pitanja prof.dr.sc. Enes Hašić.Bila je ovo prilika i za prezentaciju fakulteta ovog Univerziteta, ali i dobijanje svih korisnih informacija koje mogu pomoći pri odabiru fakulteta za studiranje.  Ono što je važno istaći je da je Univerzitet u Zenici prvi akreditirani javni univerzitet u Federaciji BiH i uspješno primjenjuje Evropski sistem prijenosa i akumulacije bodova.Na Univerzitetu u Zenici studira trenutno oko 5.000 studenata, a na realizaciji nastavnog procesa angažirano je skoro 500 nastavnika i saradnika. U sastavu Univerziteta u Zenici nalazi se sedam fakulteta – organizacionih jedinica i jedan fakultet kao pridruženi član sa Bolonjskim konceptom obrazovanja i školovanjem u sistemu uglavnom 4+1+3 godine i 3+2+3 godine. Ono što su predstavnici Univerziteta istakli kao prednosti studiranja u Zenici jeste da je riječ o javnom univerzitetu sa najpovoljnijom cijenom studiranja (najniža od svih univerziteta) i redovnih i samofinansirajućih studenata i niskim cijenama stanovanja i dobrim uslovima u Studentskom domu. I ono što je novina, ove godine Univerzitet u Zenici upisuje prvu generaciju studenata na Medicinski fakultet.   (opcina-jajce.ba)

Share