Univerzitet Zenica prima 1.365 studenata

Univerzitet u Zenici će na prvu godinu dodiplomskog ciklusa primiti 1.365 studenata i 510 studenata za prvu godinu Drugog ciklusa. Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) dala je saglasnost za planirane aktivnosti UNZE tako da će u prvu godinu Filozofski fakultet upisati 275 brucoša, Mašinski fakultet 230, Pravni fakultet 220, Islamski pedagoški (IPF) 180 studenata, Ekonomski fakultet 150, Fakultet za metalurgiju i materijale 135, Politehnički fakultet 110 i Zdravstveni fakultet 65 studenata.
Sredstvima Vlade ZDK-a bit će finansirani 670 studenata, a 500 će sami snositi troškove studiranja, dok će 195 studirati vanredno.
U drugom ciklusu studija, postdiplomski ili master, ima mjesta za 510 budućih magistara, od kojih je 80 mjesta za strane državljane, a na doktorskom ciklusu studija ove godine će u statusu vanrednog studija Pravnog fakulteta biti upisano petnaest potencijalnih doktora nauka iz oblasti Građanskog, Krivičnog, Državnog i međunarodnog prava, te Historije države i prava.   (FENA)

Share