Umanjeni računi za grijanje

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Grijanje Zenica donio je odluku da se potrošačima izvrši umanjenje obračuna isporučene toplotne energije tokom oktobra, potvrdio je za RTV Zenica direktor preduzeća Kasim Sarajlić. Odluka je donesena zbog smanjenog obima isporučene toplotne energije u toku prethodnog mjeseca te će umanjenje na računima biti izvršeno za period od 8 dana ukoliko se isporuka toplotne energije plaća na 12 mjeseci, odnosno 4 dana ukoliko se plaća na 6 mjeseci. Period umanjenja odnosi se na pregled stanja isporučene toplotne energije od 14. do 31. oktobra tekuće godine.   (S.H.)

Share