Ulaganje u djecu na lokalnom nivou

Članovi i članice grupe Dječiji parlament grada Zenice u četvrtak su organizovali prvu panel diskusiju na temu“Iz dječije perspektive –ulaganje u djecu na lokalnom nivou“.Sa ovom panel diskusijom želimo skrenuti pažnju na neadekvatna finansijska izdvajanja u budžetu namjenjena za potrebe najmlađe populacije stanovništva,istakli su organizatori ovog dogadjaja predstavnici Udruženja  za brigu i opšta prava djece „Naša djeca“ Zenica. Grupa Dječiji parlament djeluje kao redovna programska aktivnost pomenutog Udruženja i broji oko 25 članova djece iz osnovnih i srednjih škola u Zenici.Sa grupom se realizuje niz radionica o pravima djeteta,kroz koja se potiče kritičko i kreativno razmišljanje.Osnovni cilj djelovanja Dječijeg Parlamenta je okupiti što veći broj djece i mladih koji će se uključiti u rješavanje dječijih prava u lokalnoj zajednici.   (N.A.)

Share