Ugrožena dinamika sanacije deponije Siđe

U projektnom timu zaduženom za sanaciju deponije „Siđe“ kod Zenice najavljuju, da su počele pripreme za početak radova na sanaciji klizišta iznad deponije.

Vođa projektnog tima,Emir Zukić, očekuje skoro raspisivanje tendera za izbor izvođača radova koji se procjenjuju na iznos od 500 000 konvertibilnih maraka.Sanacija klizišta preduslov je za nastavak druge faze sanacije deponije „Siđe“. Drugi bitan element je obezbjeđenje finansijskih sredstava od 2 miliona eura.

Zukić podsjeća da je u dosadašnje sanacione radove utrošeno 2 400 000 maraka ali da zabrinjava činjenica da je cjelokupna investicija i sve ono što je urađeno ugroženo od strane neodgovornih pojedinaca koji i dalje deponuju otpad i vrše otkop na ovoj lokaciji.       (R.Š.)

 

Share