Ugovori za zapošljavanje pripadnika boračke populacije

Danas je Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Programom zapošljavanja upriličilo potpisivanje  ugovora pripadnika boračke populacije koji su samostalno pronašli poslodavca za njihov angažman  finansiran iz poticajnih sredstva za ove namjene.  Prema riječima ministara  za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, Fahrudina Čolakovića, za ove namjene opretivno je 1 360 000 KM izdvojenih iz budžeta Vlade ZDK a iznos njihovog utroška ovisi od broja valjanih zahtjeva. Općini Zenica pripada 23 posto ovih sredstava a ovisno od broja aplikanata nije isključen preraspodjela sredstava iz općine u općinu. Od  57 ukupno pripremljenih ugovora danas je potpisana većina a zbog već ostvarenog angažmana ostali ugovori će biti potpisani u narednih nekoliko dana.  (Z.R.)

 

fahrudin č

 

Share