Ugovori za sredstva vodnih naknada

U prostorijama Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, ministar Himzo Smajić sa v. d. gradonačelnikom Grada Zenice i općinskim načelnicima/cama Zeničko-dobojskog kantona, u petak,3. juna, zaključio je Sporazume o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu. Predmet Sporazuma je finansiranje izgradnje ili rekonstrukcija vodnih objekata od općinskog značaja, (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnadbjevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog-tehničkog nadzora. Planirana ukupna vrijednost projekata iz Sporazuma za Grad Zenicu i općine Zeničko-dobojskog kantona iznosi 4.430.000,00 KM. 

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

 

Share