Ugovori za samozapošljavanje boračke populacije

U sjedištu Zeničko- dobojskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja organizovalo je danas potpisivanje ugovora o dodjeli novčane pomoći kao podsticaj samozapošljavanju za 60 pripadnika boračke populacije, koji su aplcirali na ranije raspisan javni poziv. Najviše je aplikanata iz općine Vareš, ukupno 16, koji su se opredjelili mahom za kupovinu sitne i krupne stoke. Ministarstvo im je osiguralo inicijalna sredstva od po tri hiljade KM, uz obavezu da sa općinskim službama za boračko- invalidsku zaštitu narednih 36 mjeseci pratiti utrošak sredstva na terenu. Nakon tog roka Ministarstvo će podržati uspješne u otvaranju poljoprivrednog obrta, a nespješni će morati na Biro rada, s tim da će preko ovog ministarstva imati zdravstvenu zaštitu. Za ovaj isključivo poljoprivredni projekat, osigurano je 180 hiljada KM iz Budžeta Kantona, a za resornog ministra Fahrudina Čolakovića ovo je još jedan u nisu projekata koji bivšim borcima pomaže da postanu dobri poljoprivrednici koji će praviti piramidu uspješnih ljudi na ovom području.   (S.G.)

 

 

Share