Ugovori za projekte zaštite okoliša

U zgradi Vlade Zeničko dobojskog kantona danas je priređeno potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava čiji su projekti odabrani u proceduri provođenja javnog poziva za realizaciju projekta iz oblasti zaštite okoliša za 2015. godinu.
Po osnovu lota 1 za 9 projekata iz oblasti upravljanja otpadom odobreno je ukupno 300 hiljada maraka,a za 27 projekata iz oblasti zaštite okoliša,ukupno je odobreno 100 hiljada maraka. Radi se o sredstvima po Programu utroška sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša.
Resorni ministar Fahrudin Brkić je podsjetio, da su na prvi lot mogli aplicirati komunalna preduzeća i lokalne zajednice,a za drugi nevladin sektor,udruženja,institucije,ustanove i mediji.
Pri tom je najavio da bi sredstva mogla biti na računima do Nove godine.  (Š.B.)

 

ugovor okoliš c ugovor okoliš b

Share