Ugovori za kreditiranje stambenih potreba mladih

Premijer ZDK, Miralem Galijašević i izvršni direktor IK banke Zenica, Edin Mujagić ,danas su u sjedištu kantonalne Vlade potpisali ugovore sa korisnicima kredita iz projekta Vlade ZDK o stambenom kreditiranju mladih sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Ovaj projekat je nastavak prakse Vlade ZDK da potpomaže stambeno zbrinjavanje mladih i po ovom osnovu do sada je plasirano 6 miliona KM. Nakon objavljenog javnog poziva, pravo na kreditno zaduženje po kamatnoj stopi od 3,84 % godišnje, steklo je 50-ak kandidata mlađih od 35 godina kojima su odobreni krediti u maksimalnom iznosu do 50.000 KM na period do 20 godina.Sa ovim projektom pokazali smo da brinemo za mlade ljude jer ih želimo zadržati da ostanu u BiH,da žive i privređuju na području našeg Kantona,kazao je premijer Galijašević.   (N.A.)

 

 

Share