Udruženje poslodavaca Zenica: Saradnja sa turskim privrednicima

U periodu od 07.10. do 14.10 2107. godine upriličena je uzvratna posjeta turističkih agencija iz BIH, medija i Udruženja poslodavaca Zenica, Privrednoj komori Regije Marmaris i Udruženju turističkih agencija Egejske regije.

Organizator putovanja bila je Diana Mehićić, direktor turističke agencije Dar Prirode, Zenica.

Program putovanja obuhvatio je obilazak hotela u Kušadasiju, Bodrumu, Didimu, Marmarisu… kao i sastanak u Privrednoj komori Regije Marmaris.

U Privrednoj komori Regije Marmaris vodjeni su razgovori izmedju turističkih agencija iz BIH sa predstavnicima Turističke zajednice Egejske regije kao i hotelijerima iz regije.

Predstavnici Udruženja poslodavaca Zenica imali su odvojeni sastanak sa predsjednikom Privredne komore Marmaris, gospodinom Mehmetom  Baysalom. Cilj sastanka bio je upoznati gospodina Baysala sa mogućnostima ulaganja turskih investitora u grad Zenicu i ZE –DO kanton.Na sastanku je prezentiran novi zakon o Javno –privatnom partnerstvu ZE-DO kantona kao i lista potencijalnih projekata koji se mogu realizirati u skladu sa pomenutim zakonom.

Zaključak sastanka je da se pripremi i potpiše protokol o saradnji Privredne komore Ze-DO kantona i Privredne komore Regije Marmaris, kako bi se uspostavio pravni okvir za dalju saradnju.Po potpisivanju protokola dogovorit će se modaliteti saradnje grada Zenice, Udruženja poslodavaca grada Zenica i Privredne komore Regije Marmaris.

Važno je napomenuti da je gospodin Baysal istakao mogućnost sezonskog zapošljavanja naših sugradjana u turističkoj sezoni koja u ovoj regiji traje šest mjeseci.

Udruženje poslodavaca Zenica će u narednom periodu  obaviti potrebne razgovore sa Privrednom komorom ZE –DO kantona kao i  Gradonačelnikom kako bismo imali spremne elemente za potpisivanje protokola sa  Privrednom Komorom Regije Marmarisa u januaru 2018 –te kada  se očekuje dolazak delegacije iz Marmarisa.

 

 

Udruženje poslodavaca Zenica

Share