U Zeničko-dobojskom kantonu registrovana 1632 udruženja

Vlada ZDK usvojila je Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2016. godinu , u kojoj je konstatovano da na području kantona sa 31. decembrom egzistira 1632 udruženja, te da je za njihovo finansiranje ukupno izdvojeno 4,4 miliona konvertibilnih maraka.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji programa poticaja upošljavanja i samoupošljavanja pripadnika braniteljske populacije u 2016. godini. Za ove namjene ukupno je utrošeno 1.133.000 konvertibilnih maraka ,a od ukupno 287 primljenih zahtjeva, sredstva su odobrena u 202 slučaja. (R.Š.)

Share