U Zenici održan seminar o upravljanju komunalnim otpadom

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija, organizovala je seminar u Zenici  04. jula 2017. godine  na vrlo aktuelnu temu Upravljanje komunalnim otpadom u kontekstu Strategije prilagođavanja propisa BiH pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša“, a u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“. Nosioci projekta su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj, dok su partneri u projektu REZ Agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici. Seminar je namijenjen predstavnicima općina, javnih komunalnih preduzeća, regionalnih deponija i resornih ministarstava koja se bave zaštitom okoliša. Sanela Popović, Stručni saradnik za okoliš i transport u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, prisutnima je kroz prezentaciju teme istakla da je Strategija aproksimacije propisa pravnoj stečevini Evropske unije u oblasti zaštite okoliša Bosne i Hercegovine najvažniji dokument iz oblasti zaštite okoliša, te da se usvajanjem ovog dokumenta otvaraju vrata BiH za pristup različitim EU fondovima i platformi za zapadni Balkan. Predstavnica konsultantske kuće Enova d.o.o. Sarajevo, prezentovala je dokument „Utjecaj komunalnog otpada na okoliš na području Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog kantona/Kantona središnja Bosna i Sarajevskog kantona“ koji je urađen u sklopu spomenutog projekta,  nakon čega je uslijedila konstruktivna diskusija, koja je pokazala da postoji veliki interes svih učesnika seminara za ovu problematiku. Inače, seminaru je prisustvovalo trideset predstavnika navedenih istitucija i organizacija. REZ Agencija

 

 

 

Share