U srijedu,1. marta neradni dan

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, povodom 1. marta/ožujka – Dana nezavisnosti/ neovisnosti Bosne i Hercegovine, obavještava da, u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta/ožujka Danom nezavisnosti/neovisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), državni organi, preduzeća i druge pravne osobe ne rade na Dan nezavisnosti/neovisnosti.

Dan nezavisnosti/neovisnosti Bosne i Hercegovine – 1. mart/ožujak obilježava se jedan dan i to na dan samog praznika.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava da je srijeda, 1. marta/ožujka 2017. godine, neradni dan.                     (fbihvlada.gov.ba)

Share