U pripremi Monografija 314. Slavne brdske brigade

Udruženje komandanata odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 u Zenici pokrenulo je aktivnosti na izradi Monografije 314. Slavne brdske brigade Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

– Dug nam je i obaveza prema blizu četiri i po hiljade boraca koji su prošli putem odbrane u redovima 314., prvenstveno prema 161 palom borcu, naših 800 ranjenika i 16 Zlatnih ljiljana, koji su se borili na svim ratištima Bosne i Hercegovine, da istoriji ostavimo dokumentovan trag, – istakao je ovom prilikom predsjednik Udruženja i bivši komandant 314. Brigade, Dževad Smailagić.

Zenički borci nigdje se ne spominju, iako su se borili po svim ratištima Srednje Bosne i Krajine, dodaje Smailagić.

Pripadnici ove brigade i članovi Udruženja godinama prikupljaju dokumentarnu građu, odluke, tekstove, fotografije i druge materijale iz ratnog perioda, a Monografija bi trebalo da ugleda svjetlo dana do iduće godine i godišnjice Brigade, 1. decembra.

Novinar Biltena 314., Dževad Kesić, pozvao je bivše pripadnike Brigade i sve koji raspolažu ličnom ratnom dokumentacijom, da je ustupe autorima Monografije, kako bi ovaj dokument bio što kvalitetniji i sveobuhvatniji. 314. je osnovana 1. decembra 1992. godine kao 314. Motorizovana brigada Trećeg korpusa Armije BiH. Nastala je iz Patrotske lige i Zeničkog odreda, prvih jedinica zeničkih dobrovoljaca. Iznjedrila je odlične borce budućeg Drugog manevarskog bataljona, “udarne pesnice Trećeg korpusa”.  Prvi komadant je bio Fuad Smailbegović. (S.S.)

 

Share