U funkciji senzorna soba

Javna ustanova Centar za dnevni boravak djece i odraslih osoba sa posebnim potrebama, danas je unaprijedila kapacitet i kvalitet svojih usluga.U funkciju je stavljena takozvana senzorna soba.Radi se o prostoriji sa posebnom opremom i uređajima iz audio vizuelnog spektra čija funkcija je terapeutska.Namijenjena je autističnoj i djeci sa teškoćama u govoru, djeci sa poremećajima pažnje, koncentracije i učenja.Ukratko, kaže logoped Fata Bećirbašić, djeci i odraslim osobama sa odstupanjima u području senzorne integracije.Opremanje ove prostorije, koje još nije dovršeno,omogućeno je sredstvima resornog kantonalnog i federalnog ministarstva te Udruženja „Humanost“ i njegovih partnera, napominje Suno Kovačević, direktor ovog Centra.    (D.T.)

 

senz soba c senz soba b

Share