Tvrđava Vranduk u projektu digitalnog predstavljanja

U okviru IPA projekta prekogranične saradnje Hrvatske,Crne Gore i BiH,za 4 muzeja u Šibeniku,Klisu,Herceg Novom i Zenici,odobreno je 788.000 eura.Ova sredstva biće utrošena za digitalno predstavljanje tvrđava ,te za nove postavke koje će obogatiti trenutnu ponudu,a samim tim privući veći broj posjetilaca.

Vrandučka tvrđava iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca koji žele steći što bolji uvid u život srednjovjekovne Bosne.Sadržaji su brojni ,kaže direktor muzeja Grada Zenica,Adnadin Jašarević,kao i postavke koje se osvježavaju svake godine.Naredni korak,kako kaže,biće digitalno predstavljanje tvrđave,te snimanje albuma srednjovjekovne muzike.     (R.Š.)

 

 

Share