Trening centar Zdravstvenog fakulteta

Danas otvoreni Trening centar Zdravstvenog fakulteta u Zenici kroz ekdukaciju studenata ovog fakulteta razvijaće njihove kompetencije, sestrinske i kliničke vještine, te znanja u intervencijama, nužna budućim diplomiranim sestrama, ističe Mirza Oruč, rukovodilac ovog Trening centra.
Savremeno opremljeni centar služiće za i nastavnicma Zdravstvenog fakulteta, medicinskom osoblju Kantonalne bolnice, ali i ostalim zaintaresovanima za edukaciju iz oblasti zdravstva.Njegovo opremanje vlastitim snagama finansirali su Zdravstveni fakultet, zenički Univerzitet i Kantonalna bolnica, ali uz pomoć Projekta jačanja sestrinstva u BiH i CC NURKA tempus projekta, a samo oprema je vrijedna nekoliko hiljada eura.     (V.J.)

 

Trening cenatr c Trening centar b

Share