Takmičenje iz pružanja prve pomoći

Završna manifestacija u oblasti edukacije mladih iz pružanja prve pomoći obilježena je danas u Zenici,na Kamberovića polju 18. Federalnim takmičenjem ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći u organizaciji Crvenog križa Federacije BiH. Učestvovalo je više od 100 takmičara,a sve učesnike pozdravio je predstavnik resornog federalnog ministarstva,Dobrica Jonjić,dok je takmičenje otvorio predsjednik Društva Crvenog križa F BiH,Ivo Juričević.

Takmičenje se odvijalo u dvije kategorije: PODMLADAK- učenici osnovnih škola i OMLADINA- učenici srednjih škola i organizovane grupe mladih. Takmičenje je održano na 5 radnih poligona- isceniranih svakodnevnih situacija na kojima su obučeni markiranti odglumili, a obučeni šminkeri našminkali različite povrede, stanja i oboljenja, a ekipe prve pomoći pokazale na koji način se nositi sa takvim situacijama i kako zbrinuti, odnosno pružiti prvu pomoć, povrijeđenima. Tri prvoplasirane ekipe steći će pravo na učešće na Državnom takmičenju, čiji će pobjednik biti predstavnik Bosne i Hercegovine na Evropskom takmičenju iz pružanja prve pomoći.Osim praktične demonstracije pružanja prve pomoći, ovo takmičenje imalo je za cilj i razmjenu iskustava među mladima, javnu prezentaciju umijeća pružanja prve pomoći, kao i promociju organizacije Crvenog križa i njenih vrijednosti.   (Š.B.)

 

ck c ck a

 

Share