Tahir Šabić na čelu JOB-a Grada Zenica

U velikoj sali Gradskog vijeća danas je održana 10. Izvještajno-izborna Skupština  Jedinstvene organizacije boraca „Unije veterana“ Grada Zenica na kojoj je za predsjednika Upravnog odbora izabran Tahir Šabić,a za zamjenika Nisvet Hukić.

Za predsjednika Skupštine JOB-a izabran je Omer Pojskić.

Usvojen je Izvještaj o radu kao i finansijski izvještaj ove organizacije za proteklu godinu,te plan rada za 2017. godinu.

Prema riječima novoizabranog predsjednika, Tahira Šabića,usvojeno je više konkretnih zaključaka kojima se podržavaju nastojanja resornog ministarstva ka izradi jedinstvenog registra branilaca,te donošenju novog Zakona o pravima demobilisanih boraca.Podržano je i zajedničko djelovanje svih boračkih organizacija u pregovorima sa nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti. Predložene su i dvije inicijative koje se odnose na izdvajanje sredstava od po 1 KM onih koji su u radnom odnosu za nezaposlene demobilisane borce,te podizanju jedinstvenog spomen obilježja na području djelovanja ratnih jedinica na šerićko-teslićkom ratištu.   (Š.B.)

 

Share