Taekwondo Savez ZDK: Polaganje za crne pojaseve

Taekwondo Savez ZDK bio je tokom vikenda organizator polaganja za crne pojaseve. Domaćin klub bio je Taekwondo klub Start Zenica. Polaganju je pristupilo 27 polagača iz 5 klubova, a polagali su zvanje majstor crnog pojasa od prvog do trećeg dana. Svi kandidati uspješno su položili ispit iz svih predmeta (tehnika, borba, razbijanje tvrdih predmeta) koji su se ocjenjivali. Ispred Taekvando kluba Zenica nastupila su dva polagača, Ena Oruč koja je uspješno polozila crni pojas 1. dan i Lejla Fejzić, sa uspješno položenim crnim pojasom 3. dan, te su svrstane medju 5 najboljih polagača.

 

Share