Svjetska zdravstvena organizacija uz Dan  mentalnog zdravlja o mentalnom zdravlju na radnom mjestu

Mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnog poremećaja. Ono je definisano kao stanje blagostanja u kojem svaka osoba ostvaruje svoj potencijal, nosi se sa svakodnevnim stresom života, da može produktivno raditi i u mogućnosti je da doprinosi svojoj zajednici.

Budući da život sa sobom nosi mnoge frustrirajuće situacije, trebamo se pobrinuti za očuvanje i unapređenje kako svog mentalnog zdravlja tako i mentalnog zdravlja zajednice koje je ključno za izgradnju zdravog otvorenog humanijeg i produktivnijeg društva .

Mentalno zdravlje predstavlja više od nepostojanja mentalnih poremećaja

Mentalno zdravlje se može koncipirati kao stanje dobrobiti, gdje svaka individua postaje svjesna njegovih ili njenih sposobnosti, može da se nosi sa normalnim stresom u životu, u stanju je da radi produktivno,te je sposoban-a da ostvari lični doprinos za svoju zajednicu.

Promocija mentalnog zdravlja pokriva različite strategije koje za cilj imaju pozitivan uticaj na mentalno zdravlje. Kao i svaka druga promocija zdravlja, promocija mentalnog zdravlja uključuje određene akcije koje kreiraju životne uslove i okruženje koje je podržavajuće i koje dozvoljava ljudima da izgrade i sprovedu zdrave životne stilove. Ovo uključuje stepen akcija koje povećavaju prilike da veliki broj ljudi može iskusiti i uživati u boljem mentalnom zdravlju.

Jedan vid promocije mentalnog zdravlja danas će uposlenici CMZ-a upriličiti za građanstvo u Općoj biblioteci grada Zenice od 13,00 do 15,00 sa različitim predavanjima i radionicama.

Share