Sutra sjednica GV,prenos na TV Zenica

Za sutra je zakazana 4. sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj je planirano razmatranje Izvještaja o radu Vijeća za prošlu, te Prijedlog Programa njegovog rada za ovu godinu. Na dnevnom redu, između ostalog,  je i tačka koja se odnosi na Realizaciju Zaključka Vijeća od 12. januara 2017. godine sa izvještajem Stručnog tima o ocjeni mogućih rješenja za snabdijevanje toplinskom energijom Grada Zenica, zauzimanje stava o prijedlogu mogućih rješenja o budućem statusu odmarališta “Duće”, te tri Prijedloga Odluka, o plaćama i naknadama plaća zaposlenika gradskih organa, o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija Grada Zenica za period od  2017.  do  2020. godine, te o subvencioniranju troškova grijanja. Direktan prenos sjednice pratite u programu TV Zenica od 10:00 sati, te na našoj web i facebook stranici.    (S.H.-Š.B.)

 

Share