Sanacija ekstraktora na Koksari

Dana 22.03.2016.godine, sa početkom u 7:00 sati, u kompaniji ArcelorMittal Zenica vršit će se planirana sanacija bypass-a ekstraktora u pogonu Koksara.Predviđeno je da se sanacija obavi u vremenskom roku od 12 do 24 sata.Ukoliko u navedenom periodu dođe do ispadanja iz rada ekstraktora br 2., timovi pogona Koksara će prema ustaljenoj proceduri pristupiti otvaranju i paljenju havarijalnih baklji za spriječavanje istjecanja sirovog koksnog plina i spriječavanje povećanih nekontroliranih emisija sa koksne baterije. Na taj način sve količine proizvedenog koksnog plina će biti spaljene na bakljama koje se nalaze na koksnoj bateriji.O planiranim aktivnostima obaviješteno je Federalno ministarstvo za zaštitu okoliša i turizma i Federalni inspektor za zaštitu okoliša.

 

 

(ArcelorMittal Zenica)

Share