Sutra hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica

Za sutra je zakazana hitna sjednica Gradskog vijeća. Pred vijećnicima će se naći Prijedlog Odluke o prihvatanju granta (KFW) KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU FRANKFURT NA MAJNI za projekat “Prikupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici”, po Sporazumu o finansiranju i projektu između KFW-a i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Grada Zenica, u iznosu do 13.516.696,80 eura.

Sredstva bi se koristila za izgradnju mehaničko-biološkog postrojenja za tretman otpadnih voda, proširenje glavnih kolektora na lijevoj i desnoj obali rijeke Bosne, priključenje Blatuše na glavni kolektor na lijevoj obali, izgradnju novih kolektora za izabrane dijelove, obnovu odabranih dijelova kolektora i mreže otpadnih voda, biciklističku stazu uz rijeku Bosnu (“Mjere ulaganja”), te primarno za plaćanje troškova devizne razmjene.

Projektom „Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica“ se predviđa nastavak izgradnje glavnih gradskih kolektora, izgradnja kolektora Drivuša-Bojin Vir, blatuškog kolektora,sanacija postojećih glavnih gradskih kolektora i izgradnja postrojenja za tretmanotpadnih voda za 80.000 EBS čime će se osigurati ekološki i higijenski prihvatljiva odvodnja sanitarnih otpadnih voda grada Zenica. Takođe će se dodatno osigurati potpuna razdvojenost gradskih otpadnih voda i industrijskih otpadnih voda razdvajanjem gradske kanalizacione mreže od kanalizacione mreže kompleksa Željezare, ArcelorMittal-a i ZD RMU Zenica. Pored toga, oba industrijska preduzeća imaju obavezu izvršiti interni tretman svojih otpadnih voda prije konačnog ispuštanja u recipient, navodi se u obrazloženju ove odluke.

 

 

 

Share