Studija za rasvjetu Arene

Na zahtjev Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata urađena je „Studija izvodljivosti rekonstrukcije unutrašnje rasvjete“ objekta Arena Zenica. Ovo je objekat od sportskog, poslovnog, socijalnog i kulturnog značaja i kao takav ima veliku važnost kako za Grad Zenicu tako i za čitavu regiju. Pomenuta studija se bavila analizom tehnoekonomskih parametara sistema rasvjete Arene sa mogućnošću poboljšanja istog. Studija je pokazala da je rasvjeta sportskog borilišta realizovana reflektorima sa Metal Halogenim sijalicama. Ovaj tip rasvjete je neekonomičan i loš sa aspekta potrošnje električne energije i sa aspekta uticaja na obračunsku snagu. Godišnji troškovi za električnu energiju koje Arena izdvaja za ovaj tip rasvjete sportskog borilišta su 83% od ukupnih troškova koji se izdvajaju na sveukupnu rasvjetu. Studija je također pokazala da je sa aspketa posmatranja rješenja u vremenu kada je Arena projektovana i građena razumljiv ovakav izbor tipa rasvjete. Naime, u to vrijeme je LED rasvjeta tržišno bila slabo zastupljena, tehnički nedovoljno poznata i ekonomski nekonkurentna  u odnosu na tehnički ispitanu i kvalitetom potvrđenu Metal Halogenu rasvjetu.Rasvjetna tijela kojima je realizovano osvjetljenje borilišta i pomoćnih prostorija iz današnje tačke gledišta ima ozbiljnog konkurenta u LED rasvjeti, koja je dostigla potreban nivo tržišnog prisustva, potreban nivo tehničkog kvaliteta, vrlo konkurentne cijene i značajno bolje performanse kao i troškove održavanja.Troškovi zamjene postojećih rasvjetnih tijela novom LED rasvjetom na borilištima iznose oko 150.000 KM,  a ovim zahvatom ostvaruje se ušteda od 69%. Kada se u kalkulaciju dodaju troškovi održavanja period otplate ovakve investicije iznosi 5,5 godina.Investiranje u zamjenu rasvjetnih tijela ostalih proistorija iznosi oko 100.000 KM, a period otplate ove investicije iznosi 23 godine.Studija izvodljivosti rekonstrukcije unutrašnje rasvjete Arene Zenica je pokazala da je postojeći sistem rasvjete tehnološki prevaziđen i neisplativ te da je opravdano investiranje u novu LED rasvjetu čiji period otplate investicije iznosi samo 5,5 godina.         (Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata)

 

studija arena b studija arena c

Share