Stručni skup o Smetovima kao zaštićenom području

Smetovi nam prijeko trebaju kao zaštićeno područje sa što više sportskih, turističkih i rekreacionih sadržaja, uključujući i znatno veći parking prostor. Ovo bi mogao biti generalni zaključak stručnog skupa koji je juče u organizaciji Foruma građana Zenice, priređen u prostorijma kantonalne Privredne komore.Ova široka rasprava o Smetovima danas i sutra ponudiće i konkretne zaključke od kojih bi svi Zeničani što prije trebali osjetiti pozitivne efekte.I ranije je bilo pokušaja da se organizuje ovakva široka i sveobuhvatna rasprava o izletištu Smetovi, o onome šta tamo imamo i što bi trebali imati, posebno u zimske dane izraženog aerozagađenja, ali se nije uspjevalo ni pedlja odmaknuti od faktičkog stanja. Zato su organizatori ovog okruglog stola bili i više nego zadovoljni odzivom, što im, kako kaže Vladimir Franjić iz Foruma Zeničana, ulijeva više nade u konačnu realizaciju ovoga što sada žele Smetovima.Profesor i ekolog Akif Smajlović,od 2014. godine pokušava šire područje Smetova proglasiti zaštićenim parkom prirode Babino, a njegov projekat je bio i dio Lokalnog ekološkog akcionog plana.I mnogi drugi učesnici rasprave su imali ideje kako da  Smetovi budu sadržajno bogatije sportsko, turističko i rekreaciono, ali zaštićeno prirodno područje Zenice.Kratak presjek stanja na Smetovima i komparativne vrijednost ovog izletišta sa sličnim destinacijama u BiH i zemljama okruženja predočio je profesor dr. Samir Lemeš iz Eko foruma. On podsjeća da su trenutno u izradi razni strateški dokumenti, poput Kantonalnog ekološkog akcionog plana, revizija Strategije razvoja Zenice i Nacrt Prostornog plana te podvlači kako u sve te planove moraju biti uključeni i Smetovi, sa još najmanje dvije destinacije sa satusom zaštićenog područja. Ovaj skup je ponudio i konkretne zaključke,među ostalim,potrebu izdvajanja sredstava u Budžetu Grada za narednu godinu za izradu projekta Smetova.    (S.G.)

 

Share