Stručni seminar o vodama

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona priredio je danas u Zenici seminar za stručnu javnost o hidroakumulacijama, njihovom pozitivnom ekonomskom uticaju na sredinu i s druge strane, opasnoj prijetnji za okoliš i zdravlje stanovnika.
Prema Regulacionom planu Zeničko-dobojskog kantona, na rijeci Bosni biće izgrađeno 38, a na ostalim vodenim tokovima, još 32 hidroelektrane, različitih kapaciteta. Prema riječima jednog od uvodničara ovog seminara, prof. dr Sande Midžić Kurtagić, sa Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, stručna, naročito zdravstvena javnost, propustila je mogućnost da konstruktivno utiče na takve investicijske i prostorne planove, koji bi, osim očite ekonomske koristi, mogli imati i dugoročne negativne posljedice na zdravlje i okoliš.
– Promjena režima vodotokova može uticati na biodiverzitet, povećanje maglenih dana i zagađenje okoliša. U zeničkoj kotlini, koju karakteriše niska nadmorska visina, brdovito okruženje i nedostatak prirodnog zračnog strujanja, sve su ovo vjerovatne posljedice aktuelne izgradnje hidroelektrana na rijeci Bosni u Janjićima i Vranduku, – upozorava načelnik Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane ZDK, prof. dr Smajil Durmišević.
Glavni motiv ovogodišnjeg Dana voda, koji se od 92. godine obilježava širom svijeta glasi Voda je posao, voda-energija. Naši bogati vodni resursi bi nam mogli osigurati ekonomski prosperitet, ali svaka ljudska djelatnost neminovno je rizična za životnu sredinu i zdravlje ljudi, upozorili su stručnjaci tokom današnjeg seminara o temi Hidroakumulacije, šta nam daju, a šta uzimaju, priređenog povodom Svjetskog dana voda.    (S.S.)

 

seminar vode b seminar vode a

Share